Inschrijvingen terugkerende leden
herinschrijvingen

De herinschrijvingen verlopen volledig digitaal. Via onderstaande link word je doorgestuurd naar het online inschrijvingsformulier om alle gegevens van uw zoon/dochter of uzelf door te geven.

  • U vult het inschrijvingsformulier volledig in en drukt onderaan op “verzenden”.
  • U voert de betaling van het lidgeld uit via overschrijving (bij voorkeur dezelfde dag nog) op volgend rekeningnummer: BE43 9730 7195 1301 met vermelding van “Lidgeld naam + groep (+kledij)” (zie ‘Kledij’)

Onze oud-leden krijgen voorrang bij de inschrijvingen. Om zeker te zijn van een plaats, dient het formulier ingevuld te zijn vóór 01/07/2021 én de betaling in orde te zijn vóór 01/08/2021. Na deze datum gaan de vrije plaatsen naar de nieuwe leden op de wachtlijst.

Leden die zich inschrijven bij Turnkring SWA aanvaarden het Reglement.

Vul hier het inschrijvingsformulier in

Lidgeld

Vanwege de COVID19 lockdowns en beperkingen tijdens het voorbije turnjaar, is het lidgeld voor de herinschrijvingen éénmalig aangepast als tegemoetkoming voor de lessen die weggevallen zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen -12 jarigen in het jaar 2020-2021 (die wel nog een groter deel van de lessen konden komen) en +12-jarigen (die bijna geen les hadden).

+12-jarigen € 20
-12-jarigen € 50

Voor veilige en vlotte betaling verzoeken wij u het lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer van Turnkring SWA vzw BE43 9730 7195 1301 met vermelding “ Lidgeld Naam + groep (+ eventueel kledij)” (zie ‘Kledij’).

Verschillende ziekenfondsen willen sporten ook aanmoedigen en komen tussen in de betaling van het lidgeld door middel van verschillende terugbetalingsmodaliteiten. Bekijk hier wat uw ziekenfonds aanbiedt.